Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Öppna Kurser/Program

Fördelar med öppna program/kurser...

  • Man får träffa människor från andra företag/organisationer och möjligheter till erfarenhetsutbyte ges + vidgat kontaktnät.
  • Chans till insyn i andra verksamheter då delar av program/kurser ofta läggs ute på företagen, inte minst praktiska moment.
  • Kostnadseffektivt ifall man är ensam eller endast ett fåtal från egen organisation på aktuell utbildning.  

Kurser med spikade datum...

 

Leanspel

25 juni 2024, Stockholm

Upplev en trevlig dag på jobbet samtidigt som ni praktiskt får se vad lean innebär och inte minst hur ni själva kan utveckla processerna i spelet från ganska undermåliga till att prestera och leverera toppresultat.

Skapa en gemensam bild av Lean (vad är det och till vilken nytta?) samt medvetenhet om potentialer i de egna processerna via spelet samt efterföljande reflektioner. En effekt är att dagen avdramatiserar och ger en positiv bild av Lean.

Vad leanspelet är…

Man bygger produkter av legobitar som förädlas steg för steg och slutligen om allt går som det tänkt, når en kund.

Spelet beskriver en verksamhet med olika roller som utvärderas efter varje runda med olika resultatvariabler, ex: kostnad, lönsamhet, leveranssäkerhet, kvalitetsutfall mm. Mellan omgångarna får deltagarna göra förändringar som sen utvärderas under och efter kommande omgångar. Det finns en mängd olika alternativa förändringar och deltagarna bestämmer själva vilka man vill göra…

Innehåll:

•          Leanspel inklusive diskussioner samt inflikade ”mini-föreläsningar” av kursledaren

•          Reflektioner allmänt vad som gjorde skillnad

•          Självreflektion för vad man ser kan överföras till den egna vardagen

Pris: 5.900 kr + moms

Grundutbildning i Lean 

10-12 december 2024, Stockholm 

Kursen startar med leanspelet som förutom att det är en introduktion till Lean också är en kul och inspirerande dag där deltagarna tillsammans kommer fram till vilka steg man ska ta för att utveckla processer och resultat. Under kursen går vi igenom vad Lean står för alltifrån helheten och ”tänket” vidare till en mängd olika begrepp, verktyg och exempel.

Kundfokus, Värdeskapande tid, Värdeflödesanalyser, Ledtider, Just In Time, SMED, Flödesvarianter, FIFO, Kan-Ban, Kaizen, Kvalitet-"Rätt från början", Standardisering, 5S, Balansering, Medskapande medarbetare, Stöttande ledning mm.

Pris: 14.700 kr + moms

6-Sigma Greenbelt

11-14 november 2024, Stockholm

6-Sigma är ett strukturerat förbättringskonceptet som bygger på tre pelare; Kundfokus, Struktur och Fakta. Ännu inte så många som upptäckt det i Sverige men intresset har ökat rejält de senaste åren. DMAIC är en projektorienterad struktur där man verkligen tar saker i en smart, logisk ordning. Kursen innehåller en mängd bra och användbara verktyg som vi går igenom och känner på i rätt sammanhang. Ex: Processkartläggning, Orsak-verkan, Rotorsaksanalyser, Ishikawa, FMEA, Mätsystemanalyser, Pareto, Histogram, Sambandsmatriser, Brainstorming, Kriteriematris, DOE mm. mm. 6-Sigma är användbart både i projektformen DMAIC men också till stor del i vardagen genom att man efter en Greenbelt-kurs agerar smartare, inte minst genom att ifrågasätta mera.

Pris: 19.600 kr + moms

Ej datumsatta öppna kurser...

Effektiv Produktion

Block 1:  Konkurrenskraftig produktion, produktionsutveckling, förluster, mätetal (bl.a TAK/OEE) och faktainsamlingar (Ökar medvetandet och förståelsen för effektivitet och förluster/potentialer, efter denna kurs ser ALLA människor potentialer i sin verksamhet och förstår VARFÖR man ska jobba med dom)

Block 2:  Praktiska faktainsamlingar på något av deltagande företag, sammanställning, analys, presentation (Lär ut hur man kan göra för att samla in fakta och ger även praktisk erfarenhet samt inte minst att man är ute i verksamheten och SER förluster)

Block 3:  Förbättringsplanering, team-arbete, tvärfunktionella förbättringsteam, organisation & styrning, målstyrning, KPI:er, styrkort, roller & ansvar mm (Vad och hur man kan göra för att eliminera förluster och optimera produktionen samt ha koll och motverka att tappa mark och att förluster ligger och jäser oupptäckta)

Deltagarna får också uppgifter mellan blocken att praktisera på ”hemmaprocessen” eller frågor att ta ställning till.

Lean Bas

Block 1  Leanspel, leanteori (Leankonceptet med ”tänk”, begrepp, verktyg, exempel, övningar och reflektioner. Ex: Kundperspektivet, Värdeskapande tid, olika flödestyper, Just In Time, Kan-Ban, Lagerprinciper, Omsättningshastighet, FIFO, SMED, Ständiga förbättringar, 5S, Rätt från början, Medskapande medarbetare, stöttande ledarskap mm.)

Hemuppgift: Hur långt har ni kommit inom Lean?

Block 2  Vi provar tre verktyg; SMED, Värdeflödesanalyser och 5S praktiskt. En dag per verktyg.

TAK/OEE  Tidsförluster, genomgång av komponenter i TAK/OEE, användbarhet, möjligheter och fällor, intressanta övriga mätetal, exempel, övningar.

SMED  Ökade krav på snabba leveranser/flexibilitet/korta ledtider har gjort att omställningseffektivitet är mer aktuellt än någonsin. Under denna dag får man teoretisk kunskap i vad SMED-metoden är + att man får del av goda exempel och att man får följa en omställning praktiskt med SMED-perspektivet påkopplat.

Värdeflödesanalyser, eng.VSM, Value Stream Mapping, kartlägger varför ledtiderna är så låååånga...

Vad ska man egentligen ändra på för att säkerställa leveranser i rätt tid?

Värdeflödesanalyser (VFA):

Ger en gemensam helhetsbild över flöden för olika produkter/komponenter/tjänster
Beskriver var all tid tar vägen och pekar på varför det är så
Ger siffror på: ledtider, genomloppstider, kapitalbindning mm.

5S-introduktion  5S är enkelt att starta men svårt att bibehålla, här får ni de teoretiska grunderna + tips för införande/bibehållande och möjlighet att träna praktiskt på att se 5S-nivån genom ett revisionsmoment på en verklig arbetsplats.

Effektiv Produktion light 

Dag 1 (Förluster/Potentialer, TAK/OEE): Tidsförluster, genomgång av komponenter i TAK/OEE, användbarhet, möjligheter och fällor, intressanta övriga mätetal, exempel, övningar.

Dag 2 (Hur man kan jobba för att eliminera förluster): Förbättringsteam, förlustanalyser, prioritering, organisation, styrning, roller & ansvar, ”produktion som en pulsåder”.

Lean för ledningsgrupper För ledare som ska utveckla organisationen till att Lean ska bli en naturlig del av vardagen.

Att skapa en gemensam bild av en ”Lean organisation”, (vad är det och till vilken nytta?) samt medvetenhet om ledningens roll.

  • Leanöversikt
  • En kontinuerlig Lean organisation, (styrning, roller, ansvar, utveckling)
  • Självreflektion för var organisationen befinner sig idag och föreslagna prioriterade insatser