Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Öppna Kurser/Program

QDC erbjuder tillsammans med Optiware öppna kurser och program med paketerat innehåll.

Fördelar med öppna program/kurser...

  • Man får träffa människor från andra företag/organisationer och möjligheter till erfarenhetsutbyte ges + vidgat kontaktnät.
  • Chans till insyn i andra verksamheter då delar av program/kurser ofta läggs ute på företagen, inte minst praktiska moment.
  • Kostnadseffektivt ifall man är ensam eller endast ett fåtal från egen organisation på aktuell utbildning.  

Utvecklingsprogrammet för förbättringsledare

  • Effektiv produktion

  • Lean Bas

  • 6-Sigma Greenbelt

Förbättringsledarprogrammet  är tänkt att ge en bred och djup förståelse av förbättringsarbete så att man känner sig stärkt och ser möjligheter. Tre fristående kompletterande delar som man kan välja efter intresse eller deltaga i alla tre för rabatterat pris.

Lean Bas

Block 1 (12-14 mars 2019) Leanspel, leanteori (Leankonceptet med ”tänk”, begrepp, verktyg, exempel, övningar och reflektioner. Ex: Kundperspektivet, Värdeskapande tid, olika flödestyper, Just In Time, Kan-Ban, Lagerprinciper, Omsättningshastighet, FIFO, SMED, Ständiga förbättringar, 5S, Rätt från början, Medskapande medarbetare, stöttande ledarskap mm.)

Hemuppgift: Hur långt har ni kommit inom Lean?

Block 2 (9-11 april på något av deltagande företag) Vi provar tre verktyg; SMED, Värdeflödesanalyser och 5S praktiskt. En dag per verktyg.

Pris: 29.400 kr + moms

6-Sigma Greenbelt

10-13 december 2018, Stockholm

6-Sigma är kanske det mest strukturerade förbättringskonceptet som bygger på tre pelare; Kundfokus, Struktur och Fakta. Ännu inte så många som upptäckt det i Sverige men intresset har ökat rejält de senaste åren. DMAIC är en projektorienterad struktur där man verkligen tar saker i en smart, logisk ordning. Kursen innehåller en mängd bra och användbara verktyg som vi går igenom och känner på i rätt sammanhang. Ex: Processkartläggning, Orsak-verkan, Rotorsaksanalyser, Ishikawa, FMEA, Mätsystemanalyser, Pareto, Histogram, Sambandsmatriser, Brainstorming, Kriteriematris, DOE mm. mm. 6-Sigma är användbart både i projektformen DMAIC men också till stor del i vardagen genom att man efter en Greenbelt-kurs agerar smartare, inte minst genom att ifrågasätta mera.

Pris: 15.600 kr + moms (19.600 kr + moms 2019)

Effektiv Produktion

Block 1: (15-17 oktober 2019, Jönköping) Konkurrenskraftig produktion, produktionsutveckling, förluster, mätetal (bl.a TAK/OEE) och faktainsamlingar (Ökar medvetandet och förståelsen för effektivitet och förluster/potentialer, efter denna kurs ser ALLA människor potentialer i sin verksamhet och förstår VARFÖR man ska jobba med dom)

Block 2: (12-14 november på något av deltagande företag) Praktiska faktainsamlingar på något av deltagande företag, sammanställning, analys, presentation (Lär ut hur man kan göra för att samla in fakta och ger även praktisk erfarenhet samt inte minst att man är ute i verksamheten och SER förluster)

Block 3: (10-12 december, plats bestäms senare) Förbättringsplanering, team-arbete, tvärfunktionella förbättringsteam, organisation & styrning, målstyrning, KPI:er, styrkort, roller & ansvar mm (Vad och hur man kan göra för att eliminera förluster och optimera produktionen samt ha koll och motverka att tappa mark och att förluster ligger och jäser oupptäckta)

Deltagarna får också uppgifter mellan blocken att praktisera på ”hemmaprocessen” eller frågor att ta ställning till.

Pris: 44.100 kr + moms

Man kan kliva på när som helst, välja en eller två delar om man vill (väljer man alla tre får man rabatt 11.100 kr och betalar för 19 dagar 82.000 kr + moms).

Övriga öppna kurser

Kommande ...

Grundutbildning i Lean (26-28 november 2019, Stockholm) 

Kursen startar med leanspelet som förutom att det är en oöverträffad introduktion till Lean också är en kul och inspirerande dag där deltagarna tillsammans kommer fram till vilka steg man ska ta för att utveckla processer och resultat. Under kursen går vi igenom vad Lean står för alltifrån helheten och ”tänket” vidare till en mängd olika begrepp och verktyg.

Kundfokus, Värdeskapande tid, Värdeflödesanalyser, Ledtider, Just In Time, SMED, Flödesvarianter, FIFO, Kan-Ban, Kaizen, Kvalitet-"Rätt från början", Standardisering, 5S, Balansering, Medskapande medarbetare, Stöttande ledning mm.

Pris: 14.700 kr + moms

 

TAK/OEE (Datum ej spikat) Tidsförluster, genomgång av komponenter i TAK/OEE, användbarhet, möjligheter och fällor, intressanta övriga mätetal, exempel, övningar.

Leanspel  (Datum ej spikat) Upplev en kul dag på jobbet samtidigt som ni praktiskt får se vad lean innebär och inte minst hur ni själva kan utveckla processerna i spelet från ganska undermåliga till att prestera och leverera toppresultat.

SMED (19 december 2018, Jönköping) Ökade krav på snabba leveranser/flexibilitet/korta ledtider har gjort att omställningseffektivitet är mer aktuellt än någonsin. Under denna dag får man teoretisk kunskap i vad SMED-metoden är + att man får del av goda exempel och att man får följa en omställning praktiskt med SMED-perspektivet påkopplat.

Värdeflödesanalyser, eng.VSM, Value Stream Mapping,  (Datum ej spikat) Kartlägger varför ledtiderna är så låååånga...

Vad ska man egentligen ändra på för att säkerställa leveranser i rätt tid?

Värdeflödesanalyser (VFA):

Ger en gemensam helhetsbild över flöden för olika produkter/komponenter/tjänster
Beskriver var all tid tar vägen och pekar på varför det är så
Ger siffror på: ledtider, genomloppstider, kapitalbindning mm.

5S-introduktion (18 december 2018, Jönköping) 5S är enkelt att starta men svårt att bibehålla, här får ni de teoretiska grunderna + tips för införande/bibehållande och möjlighet att träna praktiskt på att se 5S-nivån genom ett revisionsmoment på en verklig arbetsplats.

Effektiv Produktion light (Datum ej spikat)

Dag 1 (Förluster/Potentialer, TAK/OEE): Tidsförluster, genomgång av komponenter i TAK/OEE, användbarhet, möjligheter och fällor, intressanta övriga mätetal, exempel, övningar.

Dag 2 (Hur man kan jobba för att eliminera förluster): Förbättringsteam, förlustanalyser, prioritering, organisation, styrning, roller & ansvar, ”produktion som en pulsåder”.

Lean för ledningsgrupper( Datum ej spikat) För ledare som ska utveckla organisationen till att Lean ska bli en naturlig del av vardagen.

Att skapa en gemensam bild av en ”Lean organisation”, (vad är det och till vilken nytta?) samt medvetenhet om ledningens roll.

  • Leanöversikt
  • En kontinuerlig Lean organisation, (styrning, roller, ansvar, utveckling)
  • Självreflektion för var organisationen befinner sig idag och föreslagna prioriterade insatser

Se mer och anmäl er här: http://axxos.se/axxos_academy/produktionsutveckling/