Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Vad kunder säger...

 

"QDC har kört lean spelet på vårt företag, alla var väldigt nöjda och upplevde det som lärorikt! Ronny är väldigt bra som utbildare, han får fram sitt budskap på ett begåvat och lättförståeligt sätt!!"

Hans Holmqvist  | Production Manager  Smurfit Kappa Lagamill AB


”En av de bästa utbildningar som jag har gått. Genomtänkt och mycket intressant upplägg där jag gillade att teorin varvades med många bra praktiska övningar och hemuppgifter. Detta gav en stor förståelse och möjlighet att sedan köra vidare på sin egen verksamhet. Också häftigt att utbildningen hölls på varandras arbetsplaster vilket gav många intressanta besök och ett nytt bra nätverk för framtida sammarbete. Kan verkligen rekommendera denna utbildning!”

Magnus Palmkvist Verksamhetsutvecklare  Absolut Company


”Utbildningen effektiv produktion har belyst vikten av att utföra mätningar på produktionen. Man får genom mätningar veta var man befinner sig och vad man ska prioritera för att få en effektivare produktion. Genom att sedan jämföra sitt företag mot övriga marknaden kan man sätta upp relevanta mål för vad som krävs för att bli mer konkurrenskraftiga. Utbildningen visar vikten av att få med hela företaget i tänket kring förbättringsarbete hela vägen från golvet till ledningen.”

Henrik Thörnberg  Frebaco


”Utbildningen från QDC hjälpte oss att få den så viktiga förståelsen för TAK-begreppet och hur vi ska tolka våra utfall”. ”Efter utbildningen har vi fördjupad kunskap kring TAK/OEE och kan bättre se möjligheter i vår egen produktion”. ”Nyckeln till att lyckas med förbättringsarbete är god förståelse bland chefer och ledare och det hjälpte QDC oss att få”.

Erik Karlsson  Södra


"Jag tycker mig fått insikt i hur man kan arbeta med ständiga förbättringar och hur viktigt det är. Har även fått många ideer var i produktionen man kan gå in och effektivisera/förbättra."

Mathias Carlsson Produktionschef  Engtex


"Jag tyckte utbildningen var riktigt bra, jag tänker mer Lean i alla förändringar efter utbildningen. Leanspelet var mycket givande då det är lätt att koppla problem och förbättringar till verkligheten och sin egen verksamhet. Kursen gav en bra helhetsbild i förbättringsarbetet och ökat fokus på leveransförmåga till kund och rätt kvalitet."

Tomas Svensson Produktionsansvarig  Scan


"Man får en ny syn på hur viktigt det är att jobba med ständiga förbättringar. Att man måste börja jobba mot faktabaserade beslut och inte mot gamla ”troliga scenarier”.  Den där känslan av att man tycker man använder tiden på ett bra sätt på jobbet försvinner ganska fort om man gör en mätning på exempelvis en maskin . Maskinen kanske bara producerar på 50 % av vad den kan .. Sånt man inte var medveten om innan mätningen ..  Nyttig utbildning för alla typer av branscher" .

Jonas Lönning Kvalitetstekniker  BTT


”Det var mycket bra aha-upplevelser hela tiden”

Cecilia Gill Produktionssamordnare  Trelleborg Sealing Solutions


"Efter att gått denna utbildning i Effektiv produktion har jag fått en helhets syn på förbättringsarbete med människan i fokus. Har fått stor inspiration för att kunna på bästa möjliga sätt hjälpa till att driva förbättringsgrupper. Hittat nya verktyg som hjälper mej att motivera mina medarbetare till att förstå nyttan med detta. Att ha en utbildare (Ronny) som brinner för sin sak och har stor erfarenhet är väldigt viktigt".

Anne Boström 5S koordinator  Orica


"QDC:s förbättringsutbildning har en intressant bredd för de som vill veta mer än vad de vanliga korta utbildningarna ger. Bredden ger dig större möjlighet att välja de åtgärder som just ditt företag behöver. Övningarna vi genomförde ute på företag gjorde att vi bättre förstod teorierna och kunde därigenom komma igång snabbare hemma”.

Douglas Håkansson Produktionsledare Swepart Transmission AB


”Den stora fördelen med denna kurs är att den innehåller många av de delar som ingår i Toyota Produktion System! Alternativet är att delta i ett antal fristående kurser och seminarier, med risken att missa delar eller rentav helheten” Tack för en intressant tid

Torgel Kristensson Fabrikschef Swepart Transmission AB


”När vi beslutade att utveckla nästa generations ledare här på företaget, var målet att bredda den traditionella  ledarkompetensen till att också omfatta  produktionskunskap, förbättringsarbete och produktionsteknik. Vår erfarenhet från tidigare samarbete med konsulter från QDC Förbättringskonsult  gjorde att valet av samarbetspartner var enkelt. Deras kunskaper och höga kompetenser, deras pedagogik och lyhördhet var avgörande. Deras sätt att arbeta med människor i utveckling skapar energi och vilja hos deltagarna att hela tiden utmana sig själva och omgivningen. Vi och framförallt våra deltagare i programmet har gjort en fantastisk resa tillsammans med QDC Förbättringskonsult, som genom föreläsning, dialog, diskussioner och inte minst praktiska övningar, utbildat ett antal personer till motiverade, ansvarfulla, drivande och motiverade framtida ledare”.

Charlotta Öhrman  Volvo Truck Corporation, Umeå


"Upplägget på utbildningen och sättet att jobba tillsammans gjorde att alla deltagare förstod och var lika delaktiga. Har lärt mig att det är viktigt att en sådan utbildning för implementering av lean bör göras i alla led på ett företag. Deltagarna i utbildningen var ledningsmedlemmar, operatörer, underhåll, kvalitet och produktionsteknik. Under utbildningen startade vi flera förbättringsgrupper därav en på min avdelning som gav oss en kapacitetsökning på ca 1500 timmar vilket är mycket bra.

Andra förbättringar som vi jobbade hårt med var det att skapa ordning och reda på avdelningen och ta bort onödigt spring. Detta gjorde att övrig personal förstod att allt handlade om att jobba mer rätt och att små förbättringar kan ge stora vinster för både företaget och anställda i form av att ha en bra dag på jobbet.

En sak som jag har lärt mig under hela den här perioden är det att det inte är jag som chef som ska göra förbättringarna, det är personalen som ska genomföra detta och jag som chef coachar och efterfrågar. Förbättringsarbetet ökar engagemanget hos personalen.

Vi ser att Lean är vår framtid och QDC gav oss en mycket bra vägledning dit."

Enrique Aranda Produktionsledare  Atlas Copco


”Fantastisk resa. Vi har fått så mycket aha upplevelser och verktyg. Jag känner mig idag vara mycket mer utrustad för framtiden som produktionsledare men också som förbättringsledare.”
 
Jerker Friberg Produktionsplanerare Löfbergs lila


”Bra koncept med teori, praktik och hemuppgifter Bra med företagsbesök, hos medverkande företag Viktigt för att hålla nätverket vid liv. Jag har fått en god inblick i vad LEAN är”
 
Kim Strange Jörgensen Principal LEAN Technician  Novo Nordisk A/S


”Det har varit en fantastiskt rolig resa. På vissa bitar har jag fått bekräftelse att jag är på rätt spår. Där jag har haft kunskapsbrist har gapet minskat rejält p.g.a. att ni är väldigt bra på att lära ut. Tack för en jättebra utbildning"
 
Åsa Salomonsson TPM-Koordinator SKF Sverige AB