Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Utbildning på plats hos kund har många fördelar...

  • Det går snabbare att överföra teoretisk kompetens till egna processer
  • Man kan kombinera teori och praktik
  • Deltagarna slipper resor (tid och pengar)

Exempel på kurser


Leanspel  (1 dag) En kul dag på jobbet samtidigt som man får en bra introduktion till lean. Deltagarna har olika roller, resultaten stäms av, man får möjlighet att förändra och spelet lyfter fram samt påvisar behoven av leanutveckling på ett tydligt sätt.
 

Lean Grund (3 dagar) Startar med leanspelet, fortsätter med en grundlig genomgång av vad lean är; bakgrund, tänket, begrepp, verktyg. Kopplingar görs till spelet samt deltagarnas vardagsmiljöer. Avslutningsvis bedömer man den egna verksamheten utifrån lean-perspektivet, hur långt har vi kommit och vad borde vi prioritera först?


SMED (2 dagar) Tar pulsen på hur effektivt vi ställer om mellan olika produkter/varianter. Vi startar med teori, följer någon omställning för att därefter analysera utifrån SMED-konceptet och går vidare med att genomföra/planera in förändringar.


Värdeflödesanalys (3 dagar) Eng. VSM Value Stream Mapping. Varför har vi så svårt att klara av leveranstiderna?, vart tar tiden vägen?, varför är ledtiderna så låååånga?, hur stor andel av tiden är värdeskapande? Dessa frågor och många fler får man svar på när man upprättar en värdeflödeskarta som blir till ett viktigt beslutsunderlag för förbättringsarbetet.


5S Introduktion (1 dag) 5S, "det enkla och svåra verktyget"... enkelt att starta och svårt att hålla levande, kanske räcker det inte med "sunt förnuft" ? Här får man en introduktion med exempel, möjligheter och fällor samt såklart en överblick av strukturen och de olika stegen. Dagen avslutas med enklare 5S-revisioner utförda av deltagarna.


5S Ambassadörsprogram (7-dagar över ca 3 månader) Ifall man menar allvar med att 5S är viktigt och ska vara en levande, naturlig del av verksamheten så är detta programmet rätt! Deltagarna blir tilldelade var sitt pilotområde som ska utvecklas och så småningom tjäna som interna förebilder samtidigt som deltagarna samlar på sig egna praktiska erfarenheter. Mot slutet tas en masterplan fram för implementering av 5S i hela organisationen.


TAK/OEE (1 dag) Tidseffektivitet för maskiner och flöden, lär er se tänkbara förluster och räkna på detta. Vi går igenom begrepp som Tillgänglighet, anläggningsutnyttjande, kvalitetsutbyte, Cykeltider, MTBF, MDT, MWT, systemförluster mm. Dagen innehåller en massa exempel och en del räkneövningar.


Effektiv produktion (2 dagar) En kortversion av det längre programmet med samma namn, här ägnas första dagen åt att se potentialer genom att bli medveten om tänkbara förluster av olika slag samt vad TAK/OEE är. Dag två belyser vad vi kan göra åt förluster samt hur vi kan organisera oss för att slippa falla tilbaka.


Tvärfunktionella förbättringsteam (6 dagar över totalt ca 4 månader) En praktisk kurs där förbättringsteamen efter en kortare teoretisk inledning tar tag i något verkligt problemområde som analyseras utefter en tydlig struktur. Ett välfungerande tvärfunktionellt team kan göra underverk och leda till minskat behov av nyinvesteringar samtidigt som resultaten förbättras och människorna i teamet utvecklas. 


FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) En metod att felsäkra process och produktförändringar utvecklad av flyg & rymdindustrin, tillämpad framgångsrikt av bl.a fordons och läkemedelsindustrin. Man eftersträvar att så långt som möjligt förutse, undvika och förebygga problem. Fungerar även mycket bra när det handlar om att utreda, eliminera och säkra upp befintliga problem. 1 dag och uppåt

 

Eller så...

Skräddarsyr vi tillsammans ihop ett paket där man kan kombinera teoretiska och praktiska moment, kanske starta med någon streamad kurs och övergå till att låta ett förbättringsteam ta tag i ett verkligt problem. Hör av er med hur just ni skulle vilja lägga upp det.